Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Janikowie

Lokalizacja

woj. kujawsko-pomorskie

pow. inowrocławski

Janikowo

Adres

ul. Przemysłowa 6

88-160 Janikowo

NIP

557-000-63-44

REGON

000525151

Telefon

52 351 44 44

Faks

52 351 35 19

Strona www

W liczbach

Obszar

92,3 km²

Liczba mieszkańców

13 009

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

/umjanikowo/SkrytkaESP

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek 7:00-15:00
Wtorek 7:00-16:00
Środa 7:00-15:00
Czwartek 7:00-15:00
Piątek 7:00-14:00

Godziny Otwarcia Kasy

Poniedziałek - od 7:00 do 14:30 w tym przerwa od 10:00 do 10:30

Wtorek - od 7:00 do 15:30 w tym przerwa od 10:00 do 10:30

Środa - od 7:00 do 14:30 w tym przerwa od 10:00 do 10:30

Czwartek - od 7:00 do 14:30 w tym przerwa od 10:00 do 10:30

Piątek - od 7:00 do 13:30 w tym przerwa od 10:00 do 10:30

Kasa znajduje się na parterze Urzędu Miejskiego w Janikowie

Godziny Przyjęć klientów (w tym skargi i wnioski)

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo:
Wtorek od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 16:00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie:
Wtorek od 15:30 do 16:15

Nr rachunku

97 8185 0006 0000 0185 2000 0001

Dane Gminy Janikowo

Gmina Janikowo
Ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

NIP - 556-256-24-38
REGON - 092350760

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Janikowie (adres: ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, telefon kontaktowy 52 351 44 44).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Deklaracja dostępności

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2011 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Bujak
Ilość wyświetleń: 1392242
18 września 2020 09:10 (Rafał Bujak) - Aktualizacja danych.
28 lipca 2020 08:54 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych.
28 lipca 2020 08:53 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych.