Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Pomoc społeczna

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Janikowie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie