Aktualności (2015)

Wybierz rok

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo W sprawie: konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014r. poz. 1118) Informuję o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe...