Petycje 2017

Wybierz rok

Zbiorcza informacja o złożonych petycjach w 2016 roku

Liczba złożonych petycji Przedmiot petycji Sposób załatwienia 1 Wnioskodawca wnosi aby Jednostka Samorządu Terytorialnego (Adresat) - uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe, zaplanowała proces wymiany systemó