Wybory Samorządowe 2018

Wybierz rok

INFORMACJA Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 września 2018 roku

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) działając w porozumieniu z urzędnikiem wyborczym w celu powołania w gminie Janikowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., informuje,...

ZARZĄDZENIE NR 77/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Janikowie w wyborach do Rady Miejskiej w Janikowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.