Budżet na rok 2019

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 62/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 12 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku