Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

KOMUNIKAT Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo informuje, że mieszkańcy mogą sprawdzić umieszczenie ich nazwisk w spisie wyborców na wniosek złożony pisemnie w Urzędzie Miejskim w Janikowie, od poniedziałku do piątku, pokój nr 4 (parter) w godzinach urzędowania w dniach: od 07 maja 2019 r. do 20 maja 2019 r. Spis wyborc&oa

INFORMACJA Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 kwietnia 2019 roku

INFORMACJA Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 kwietnia 2019 roku Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684) działając w porozumieniu z urzędnikiem wyborczym w celu powołania w gminie Janikowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), Uchwały Nr XXXIII/282/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Janikowo na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Po. z 2018 r. poz. 1875) oraz Postanowienia nr 81/2019 Komisarza Wyborczego...