Raport o stanie gminy

Wybierz rok

Raport o stanie Gminy i Miasta Janikowo 2018 i iformacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janikowie

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janikowie w sprawie udziału mieszkanców w debacie nad raportem o stanie Gminy Janikowo za rok 2018. Zgodnie z art. 28 aa ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2019r. poz. 509) Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo pr