Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

Wybierz rok

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo dot. umieszczenia w spisie wyborców

KOMUNIKAT Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo informuje, że mieszkańcy mogą sprawdzić umieszczenie ich nazwisk w spisie wyborców na wniosek złożony pisemnie w Urzędzie Miejskim w Janikowie, od poniedziałku do piątku, pokój nr 4 (parter) w godzinach urzędowania w dniach: od 24 września 2019 r. do 04 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

INFORMACJA Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 września 2019 roku

w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz Postanowienia Nr 131/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Janikowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej...

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 lsierpnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.