Wybory Prezydenta RP 2020 r.

Wybierz rok

INFORMACJA Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 czerwca 2020 roku

o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez komitety wyborcze

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych...

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadań wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. Ewelina Florczyk – urzędnik wyborczy tel. 52 35 14 421, kom. 519 740 339 e-mail: urz-040705-1@pkw.gov.pl 2. Aleksandra Szczesiak – koordynator wyborczy, kompleksowa obłsuga wyborów tel. 52 35 14 411, 52 35 14 438; kom. 509 927 807 e-mail: sekretarz@janikowo.com.pl 3. Dorota Galikowska – spis wyborców tel. 52...