Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie podczas jego nieobecności

Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Janikowo na 2021 rok

Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 listopada 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 listopada 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za III kwartał 2020 roku

Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Janikowie.

Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Janikowie

Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Janikowie.