Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za II kwartał 2020 roku

Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Janikowie.

Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie powołaniu komisji przetargowej na : Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.

Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego na którym ma być dokonany wybór sołtysa.

Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 08 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Janikowie.

Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 08 lipca 2020 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.