Zarządzenia (2011)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 100 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 grudnia 2011

w sprawie zmian w Budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2011

Zarządzenie nr 99 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 listopada 2011

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2011 roku

Zarządzenie nr 98 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 listopada 2011

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2011 roku w Gminie i Mieście Janikowo

Zarządzenie nr 97 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 listopada 2011

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2011 roku

Zarządzenie nr 96 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 listopada 2011

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2011 roku

Zarządzenie nr 95 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 listopada 2011

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2011 roku

Zarządzenie nr 94 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 listopada 2011

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2011 roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

Zarządzenie nr 93 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 listopada 2011

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec listopada 2011 roku

Zarządzenie nr 92 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 listopada 2011

w sprawie opracowania projektów planów finansowych na 2012rok przez jednostki organizacyjne

Zarządzenie nr 91 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 listopada 2011

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Janikowo na 2012 rok