Zarządzenia (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 83 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2013

Zarządzenie nr 82 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem samochodu

Zarządzenie nr 81 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie sprzedaży bezprzetargowo i w przetargu lokali mieszkalnych wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Zarządzenie nr 80 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 grudnia 2013 roku

w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieniczno-sanitarnych w Urzędzie Miejskim w Janikowie

Zarządzenie nr 79 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2013

Zarządzenie nr 78 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 listopada 2013 roku

w sprawie sprzedaży bezprzetargowo lokali mieszkalnych wraz z równoczesnym oddaniem użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Zarządzenie nr 77 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 listopada 2013 roku

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

Zarządzenie nr 76 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2013 roku

Zarządzenie nr 75 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie tworzenia, restrukturyzacji i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej

Zarządzenie nr 74 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 listopada 2013 roku

w sprawie reorganizacji Drużyny Wykrywania i Alarmowania w Gminie i Mieście Janikowo