Zarządzenia (2014)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 112 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014

Zarządzenie nr 111 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia zasad i warunków udzielania poręczeń i gwarancji

Zarządzenie nr 110 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, sprzedaż wolnych budynków, lokali i innych urządzeń i obiektów, rokowań po drugim przetargu, stanowiących własność miasta Janikowo

Zarządzenie nr 109 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014

Zarządzenie nr 108 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2014 roku

Zarządzenie nr 107 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

Zarządzenie nr 106 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2014 roku

Zarządzenie nr 105 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia spisu na koniec 2014 roku

Zarządzenie nr 104 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2014 roku

Zarządzenie nr 103 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2014 roku