Zarządzenia (2015)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 107 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Janikowie

Zarządzenie nr 106 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie

Zarządzenie nr 105 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy Janikowo

Zarządzenie nr 104 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Janikowie

Zarządzenie nr 103 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015

Zarządzenie nr 102 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 grudnia 2015 roku

Zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2015 roku

Zarządzenie nr 101 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015

Zarządzenie nr 100 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015

Zarządzenie nr 99 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym oraz bezprzetargowo działek gruntu

Zarządzenie nr 98 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 8 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015