Zarządzenia (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 71 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016

Zarządzenie nr 70 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 7 grudnia 2016 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Janikowie.

Zarządzenie nr 69/A Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016

Zarządzenie nr 68 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016

Zarządzenie nr 67 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 listopada 2016 roku

w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Janikowo

Zarządzenie nr 66 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 listopada 2016 roku

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janikowo przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 64 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 listopada 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2016 roku

Zarządzenie nr 63 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 listopada 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2016 roku

Zarządzenie nr 62 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 listopada 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2016 roku