Zarządzenia (2017)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 69 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017

Zarządzenie nr 68 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za III kwartał 2017 roku

Zarządzenie nr 67 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017

Zarządzenie nr 66 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 października 2017 roku

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdów dzieci, uczniów i młodzieży oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców

Zarządzenie nr 65 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017

arządzenie nr 64 A Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 4 października 2017 roku

w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieniczno-sanitarnych w Urzędzie Miejskim w Janikowie.

Zarządzenie nr 64 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 4 października 2017 roku

w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Janikowie.

Zarządzenie nr 63 A Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017

Zarządzenie nr 63 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Gimnazjum w Janikowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności

Zarządzenie nr 62 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 września 2017 roku

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego