Zarządzenia (2018)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018

Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia28 grudnia 2018 roku

w sprawie powołania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie.

Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 6 grudnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Janikowie.

Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 listopada 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2018 roku

Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 listopada 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2018 roku

Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 listopada 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2018 roku

Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 listopada 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2018 roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo.

Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych