Zarządzenia (2019)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Janikowie.

Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w planie finansowym na 2020 rok

Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu w mieszkalnych lokalach komunalnych, stanowiących Mieszkaniowy Zasób Gminy i Miasta Janikowo

Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury na koniec 2019 roku