Zarządzenia (2020)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Janikowie.

Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Janikowie

Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Janikowie.

Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 października 2020 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska podczas jego nieobecności

Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowie za rok 2019

Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie za rok 2019

Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020