Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa na terenie Gminy i Miasta Janikowo.

Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowiska referenta w Urzędzie Miejskim w Janikowie.

Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym