Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 08 lipca 2020 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium w 2020 r.

Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za rok 2019

Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego