Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku na terenie Gminy i Miasta Janikowo

Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za I kwartał 2020 roku

Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020