Ogłoszenia

Wybierz rok

Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Janikowo dla organizacji i stowarzyszeń

na wsparcie wykonywania zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w poszczególnych latach na terenie Gminy i Miasta Janikowo