Obwieszczenia - nieruchomości

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działki nr 14/238, 14/239, 14/240, 14/241, 14/242, 14/243, 14/244, 14/245, 14/246, 14/247, 14/248 z obrębu III w Janikowie.

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 luty 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości położone w Janikowie o łącznej powierzchni 3.3686 ha, ozncazone geodezyjnie w obrębie nr 9 na arkuszu mapy 5 jako dz. nr 8/5 i nr 6/1.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 lipca 2017r.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Księga Wieczysta BY1I/00036770/3 – właściciel Gmina Janikowo Sielec - działka nr 1/40 o powierzchni 0.8377 ha Księga Wieczysta BY1I/00036770/3 – właściciel Gmina Janikowo Sielec - działka nr 1/42 o powierzchni 0.6378 ha

Zarządzenie Nr 26 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z 09 maja 2017r. w sprawie sprzedaży działki w przetargu ustnym nieograniczonym

Janikowo obręb II mapa 6 Działka nr 168/1 o powierzchni 0.0020 ha - sklasyfikowana wg. ewidencji gruntów jako Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Sąd Rejonowy w Inowrocławiu księga wieczysta BY1I/00043076/0 Dokonanao zmiany w treści załącznika w części: Przeznaczenie nieruchomości i sposób jeje zagospodarowania.

Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z 22 listopada 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janikowo przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Lokal użytkowy o powierzchni 187,30 m2 zlokalizowany na I piętrze w budynku Pływalni Wodnik w Janikowie, ul. M. Kozala 3. Lokal użytkowy o powierzchni 45,84 m2 zlokalizowany na parterze budynku ośrodka zdrowia w Kołodziejewie, ul. Szkolna 1.