Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Wybierz rok

Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie uzupełnienia składu w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy i miasta Janikowo wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 49/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy i miasta Janikowo wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 45/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 6 maja 2014 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 44/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie podziału Gminy Janikowo na stałe obwody głosowania, w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 31/2014 Burmistrza Gminy j Miasta Janikowo z dnia 2 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Zarządzenie NR 30/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 2 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie nr 21/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na zdień 25 maja 2014 roku.