Wybory Samorządowe w 2014

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 pażdziernika 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania i zarządzeniem Nr 83/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego, podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach...

Zarządzenie nr 87/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

w sprawie ustanowienia kordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 83/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie nr 77/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych