Wybory Prezydenta RP w 2015 r.

Wybierz rok

Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Gminy i Masta Janikowoz dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy i miasta Janikowo wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Gminy i Masta Janikowoz dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy i miasta Janikowo wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Gminy i Masta Janikowoz dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowej

Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Gminy i Masta Janikowoz dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 8 kwietnia 2015 r.

podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, które są jednocześnie wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej...

Zarządzenie nr 26/2015 Burmistrza Gminy i Masta Janikowoz dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie nr 17/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych