Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.

Wybierz rok

Zarządzenie nr 69/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 2 września 2015 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 3 w Janikowie powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy i miasta Janikowo Referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o możliwości sprawdzenia spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo uprzejmie informuję, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum został sporządzony i udostępniony do wglądu w dniach od 18 sierpnia 2015 roku do 28 sierpnia 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Janikowie, pokój nr 4 (parter).

Zarządzenie nr 62/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.