Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.

Wybierz rok

Zarządzenie nr 76/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 8 października 2015 r.

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wryborczej nr 5 w Janikowie powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy i miasta Janikowo wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 75/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 8 października 2015 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnienięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wryborczej nr 5 w Janikowie powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy i miasta Janikowo wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 77/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października br.

Informacja o możliwości sprawdzenia spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo uprzejmie informuję, że spis wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. został sporządzony i jest udostępniony do wglądu w dniach od 05.10.2015 r. do 19.10.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Janikowie, pokój nr 4 (parter)...

Zarządzenie nr 74/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 23 września 2015 r.

podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października...

Zarządzenie nr 70/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie nr 60/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 2 sierpnia 2015 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.