Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Rada Miejska w Janikowie

Skład Kadencja 2014 - 2018

Grzegorz Czerwiński

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Domański

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Członek Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Oświaty.

Robert Padoł

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Członek Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska.

Krzysztof Wiliński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Beata Czołgoszewska

Członek Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Oświaty. Członek Komisji Rewizyjne.

Lech Antczak

Członek Komisji Rewizyjnej. Członek Komisji Budżetu i Rozwoju.

Marcin Dworczak

Członek Komisji Rewizyjnej. Członek Komisji Budżetu i Rozwoju.

Marcin Hulisz

Członek Komisji Rewizyjnej. Członek Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Oświaty.

Andrzej Wierciszewski

Przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska.

Mirosława Małek

Członek Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska.

Roman Jaszcz

Członek Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska. Członek Komisji Budżetu i Rozwoju.

Mateusz Unisławski

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju.

Tomasz Wesołowski

Członek Komisji Budżetu i Rozwoju. Członek Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Oświaty.

Grzegorz Wesołowski

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Oświaty.

Artur Cieśla

Członek Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Oświaty.