Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

20 października 2017 09:13 (Agnieszka Szul-Szuflada) Decyzje środowiskowe: Budowa instalacji podgrzewu wody kotłowej z uwzględnieniem odzysku ciepła...: Dodanie załącznika [umorzenie_soda_bip.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 12:54 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2017: ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 12 października...: Dodanie załącznika [wydatki_zadzlec_zal_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 12:54 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2017: ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 12 października...: Dodanie załącznika [dochody_zadzlec__zal_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 12:54 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2017: ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 12 października...: Dodanie załącznika [wydatki_zal_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 12:54 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2017: ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 12 października...: Dodanie załącznika [dochody__zal_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 12:53 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2017: ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 12 października...: Dodanie załącznika [zarzburmistrza_nr_652017_zm_budzet_nr_18.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 08:35 (Agnieszka Szul-Szuflada) Decyzje środowiskowe: Przebudowa mostu drogowego w m. Janikowo w cięgu drogi powiatowej nr 2553C...: Dodanie załącznika [milmost_bip.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2017 14:13 (Agnieszka Szul-Szuflada) Decyzje środowiskowe: Przechowywanie (magazynowanie) i mieszaniu nawozu mineralnego z nawozem...: Dodanie załącznika [kip_adar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2017 15:50 (Grażyna Derkowska) Informacja z otwarcia ofert: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2017 13:02 (Agnieszka Szul-Szuflada) Decyzje środowiskowe: Przechowywanie (magazynowanie) i mieszaniu nawozu mineralnego z nawozem...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2017 12:06 (Agnieszka Szul-Szuflada) Decyzje środowiskowe: Przechowywanie (magazynowanie) i mieszaniu nawozu mineralnego z nawozem...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 14:52 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Modernizacai stacji gazowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q = 1600m3/h...: Dodanie załącznika [bip_gazociag.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 14:51 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Modernizacai stacji gazowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q = 1600m3/h...: Usunięcie załącznika [bip_gazociag.odt] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 14:49 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Modernizacai stacji gazowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q = 1600m3/h...: Dodanie załącznika [bip_gazociag.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 14:13 (Agnieszka Szul-Szuflada) Decyzje środowiskowe: Przechowywanie (magazynowanie) i mieszaniu nawozu mineralnego z nawozem...: Usunięcie załącznika [decyzja_srosowiskowa__adar_pdf.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 14:12 (Agnieszka Szul-Szuflada) Decyzje środowiskowe: Przechowywanie (magazynowanie) i mieszaniu nawozu mineralnego z nawozem...: Dodanie załącznika [decyzja_uprawomocniona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 14:05 (Agnieszka Szul-Szuflada) Decyzje środowiskowe: Przechowywanie (magazynowanie) i mieszaniu nawozu mineralnego z nawozem...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 14:05 (Agnieszka Szul-Szuflada) Decyzje środowiskowe: Przechowywanie (magazynowanie) i mieszaniu nawozu mineralnego z nawozem...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 13:47 (Agnieszka Szul-Szuflada) Decyzje środowiskowe: Przechowywanie (magazynowanie) i mieszaniu nawozu mineralnego z nawozem...: Dodanie załącznika [decyzja_srosowiskowa__adar_pdf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2017 08:03 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. : Zmiana danych dokumentu. Wyjaśnienia treści SIWZ (Dokument opublikowany)
12 października 2017 12:13 (Grażyna Derkowska) Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017: Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017: Dodanie załącznika [plan_postepowan_o_udzielenie_zamppubl_na_rok_2017zmieniony_001.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2017 12:13 (Grażyna Derkowska) Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017: Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017: Dodanie załącznika [plan_postepowan_o_udzielenie_zamppubl_na_rok_2017zmieniony.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2017 12:42 (Grażyna Derkowska) Ogłoszenia o wynikach przetargów: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pałuczyna.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2017 14:27 (Agnieszka Szul-Szuflada) Decyzje środowiskowe: Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko – Kołodziejewo –...: Dodanie załącznika [bip_decyzja_srosowiskowa_lapis.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 14:06 (Rafał Bujak) Ogłoszenia: Sprawozdannie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami...: Dodanie załącznika [scan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 14:05 (Rafał Bujak) Ogłoszenia: Sprawozdannie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 14:02 (Rafał Bujak) Ogłoszenia: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok...: Dodanie załącznika [program_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2018r_bip_poprawi ony.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 14:02 (Rafał Bujak) Ogłoszenia: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok...: Dodanie załącznika [ogloszenie_do_bipkonsultacje_programu_wspolpracy_z_organizacjami_poza rzadowymi_na_rok_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 14:01 (Rafał Bujak) Ogłoszenia: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 10:23 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Modernizacja ulic w mieście Janikowo.: Usunięcie załącznika [dokumentacja_techniczna_zalacznik_nr_8.7z] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 10:23 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Modernizacja ulic w mieście Janikowo.: Dodanie załącznika [dokumentacja_techniczna_zalacznik_nr_8.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 10:22 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Modernizacja ulic w mieście Janikowo.: Dodanie załącznika [dokumentacja_techniczna_zalacznik_nr_8.7z] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 10:19 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Modernizacja ulic w mieście Janikowo.: Dodanie załącznika [przedmiary_robot_zalacznik_nr_7.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 10:18 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Modernizacja ulic w mieście Janikowo.: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 10:18 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Modernizacja ulic w mieście Janikowo.: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 10:18 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Modernizacja ulic w mieście Janikowo.: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 10:18 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Modernizacja ulic w mieście Janikowo.: Dodanie załącznika [siwz.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 10:18 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Modernizacja ulic w mieście Janikowo.: Usunięcie załącznika [siwz.rtf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 10:18 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Modernizacja ulic w mieście Janikowo.: Dodanie załącznika [wzor_umowy_zalacznik_nr_6.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 10:18 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Modernizacja ulic w mieście Janikowo.: Dodanie załącznika [zalaczniki_do_siwz_12345.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 10:16 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Modernizacja ulic w mieście Janikowo.: Dodanie załącznika [siwz.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 10:07 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Modernizacja ulic w mieście Janikowo.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 12:50 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2017: UCHWAŁA NR XXVII/236/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września...: Dodanie załącznika [wykaz_przedsiewziec__zal_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 12:50 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2017: UCHWAŁA NR XXVII/236/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września...: Dodanie załącznika [wpf_zal_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 12:50 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2017: UCHWAŁA NR XXVII/236/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września...: Dodanie załącznika [uchwala_wpf__zmiany_nr_16.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 12:50 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2017: UCHWAŁA NR XXVII/236/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 12:49 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2017: UCHWAŁA NR XXVII/235/2017 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 29 września...: Dodanie załącznika [wydatki_z_udzialem_sr_zagran__zal_nr_15.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 12:49 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2017: UCHWAŁA NR XXVII/235/2017 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 29 września...: Dodanie załącznika [zadania_inwestycyjne_w_roku_2017__zal_nr__14.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 78853
Realizacja: IDcom-web.pl