Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

29 marca 2019 08:31 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie załącznika [40.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:31 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:30 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie załącznika [39.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:29 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:28 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie załącznika [wpf_zal_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:27 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie załącznika [38.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:27 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:26 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie załącznika [zadania_inwestycyjne_w_roku_2019__zal_nr_9.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:25 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie załącznika [kary_za_korzystanie_ze_srodwiska__zal_nr_8.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:25 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie załącznika [dochody_budzetu_panstwa__zal_nr_7.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:25 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie załącznika [fundusz_solecki_koluda_mala_zal_nr_6.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:25 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie załącznika [fundusz_solecki__zal_nr_5.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:24 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie załącznika [wydatki_zadzlec__zal_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:24 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie załącznika [dochody_zadzlec_zal_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:24 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie załącznika [wydatki_zal_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:24 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie załącznika [dochody_zal_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:23 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie załącznika [37.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:23 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:22 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie załącznika [36.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:22 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 marca 2019 08:20 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019r....: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
29 marca 2019 08:20 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019r....: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
29 marca 2019 08:20 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019r....: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych w obrębie Gminy Janikowo
29 marca 2019 08:19 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019r....: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Janikowo
29 marca 2019 08:19 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019r....: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janikowo na 2019 rok
29 marca 2019 08:18 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019r....: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
29 marca 2019 08:17 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019r....: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
28 marca 2019 12:18 (Mateusz Kalka) Jednostki pomocnicze: Sołectwo Wierzejewice: Aktualizacja danych jednostki.
28 marca 2019 12:17 (Mateusz Kalka) Jednostki pomocnicze: Sołectwo Ludzisko: Aktualizacja danych jednostki.
28 marca 2019 12:17 (Mateusz Kalka) Jednostki pomocnicze: Sołectwo Kołuda Wielka: Aktualizacja danych jednostki.
28 marca 2019 12:16 (Mateusz Kalka) Jednostki pomocnicze: Sołectwo Kołuda Mała: Aktualizacja danych jednostki.
28 marca 2019 12:14 (Mateusz Kalka) Jednostki pomocnicze: Sołectwo Dębowo: Aktualizacja danych jednostki.
28 marca 2019 12:14 (Mateusz Kalka) Jednostki pomocnicze: Sołectwo Dobieszewice: Aktualizacja danych jednostki.
28 marca 2019 12:14 (Mateusz Kalka) Jednostki pomocnicze: Sołectwo Broniewice: Aktualizacja danych jednostki.
28 marca 2019 08:51 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami...: Dodanie załącznika [dec_janikowo_wodociag_kanalizacja_6_melior.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2019 08:50 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej dz. nr 76/1 w Janikowie,...: Dodanie załącznika [dec_janikowo_76_1_cp_kanalizacja_sanitarna_pkt6.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2019 08:49 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Polnej dz. nr 76/1...: Dodanie załącznika [dec_janikowo_76_1_cp_kanalizacja_deszczowa_pkt6.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2019 08:49 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Budowa sieci wodociągowej sanitarnej na ul. Polnej dz. nr 76/1...: Dodanie załącznika [dec_janikowo_76_1_cp_wodociag_pkt6.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2019 08:48 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Budowa sieci gazowej na ul. Polnej dz. nr 76/1...: Dodanie załącznika [dec_janikowo_76_1_cp_gaozciag_pkt6.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2019 08:44 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Budowa budynku dworca kolejowego Janikowo wraz z zagospodarowaniem terenu...: Dodanie załącznika [ritgp6733062019_pkp__bip.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2019 15:24 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2019: UCHWAŁA NR VI/38/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019 roku...: Dodanie załącznika [wykaz_przedsiewziec_zal_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2019 15:24 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2019: UCHWAŁA NR VI/38/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019 roku...: Dodanie załącznika [wpf_zal_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2019 15:24 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2019: UCHWAŁA NR VI/38/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019 roku...: Dodanie załącznika [uchwala_wpf__zmiany_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2019 15:23 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2019: UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 22 marca 2019 roku...: Dodanie załącznika [zadania_inwestycyjne_w_roku_2019__zal_nr_9.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2019 15:23 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2019: UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 22 marca 2019 roku...: Dodanie załącznika [kary_za_korzystanie_ze_srodwiska__zal_nr_8.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2019 15:22 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2019: UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 22 marca 2019 roku...: Dodanie załącznika [dochody_budzetu_panstwa__zal_nr_7.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2019 15:22 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2019: UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 22 marca 2019 roku...: Dodanie załącznika [fundusz_solecki_koluda_mala_zal_nr_6.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2019 15:22 (Rafał Bujak) Budżet na rok 2019: UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 22 marca 2019 roku...: Dodanie załącznika [fundusz_solecki__zal_nr_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 98660
Realizacja: IDcom.pl