Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

17 czerwca 2019 08:51 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nr 37/1, 37/2 44,...: Usunięcie załącznika [wszczecie_ritgp6733092019__bip.odt] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2019 08:47 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nr 27/6, 51, 50/1,...: Dodanie załącznika [zakbip.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2019 09:23 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: budowia sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem w ul. B. Prusa...: Dodanie załącznika [bip_zak.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2019 08:54 (Magdalena Łukaszewska) Przetargi: ODWOŁANY PRZETARG W DNIU 14.06.2019: Dodanie załącznika [odwolanie_przetargu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2019 08:53 (Magdalena Łukaszewska) Przetargi: ODWOŁANY PRZETARG W DNIU 14.06.2019: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2019 07:53 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nr 37/1, 37/2 44,...: Dodanie załącznika [wszczecie_ritgp6733092019__bip.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2019 14:42 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2019 14:42 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2019 14:41 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2019 12:10 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego ETAP III: Dodanie załącznika [bip_ritgp6733132019_obwieszczzenie.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2019 12:03 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego ETAP II: Dodanie załącznika [ritgp6733122019_bip_obwieszczzenie.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2019 11:32 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego ETAP I: Dodanie załącznika [ritgp6733112019_bip_obwieszczzenie.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2019 10:57 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nr 27/6, 51, 50/1,...: Dodanie załącznika [bip_janikowo_51_ul_wiejska_cp_kanalizacja_sanitarna_pkt9_10_10a_dr_po wiat.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2019 10:55 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: budowia sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem w ul. B. Prusa...: Dodanie załącznika [bip_projekt_janikowo_42_14_pkp_cp_2019.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2019 10:52 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej na dz....: Dodanie załącznika [projekt_janikowo_sielec_wodociag_kanalizacja_sanitarna__cp_2019_ul_wi ejska__pkt_6_i_9_dr_powiat.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2019 11:29 (Agnieszka Szul-Szuflada) Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku: Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego obejmującego działki nr....: Dodanie załącznika [tabela_mpzp__bip_dz_2_24_i_2_44.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2019 14:12 (Barbara Smolik) Interpelacje radnych: Interpelacje złożone przez radnych Rady Miejskiej w Janikowie na VIII...: Dodanie załącznika [viiiodp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2019 14:01 (Barbara Smolik) Raport o stanie gminy: Raport o stanie Gminy i Miasta Janikowo 2018 i iformacja Przewodniczącego...: Dodanie załącznika [wzor_fomularza_zloszenia_do_debaty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2019 13:43 (Barbara Smolik) Raport o stanie gminy: Raport o stanie Gminy i Miasta Janikowo 2018 i iformacja Przewodniczącego...: Dodanie załącznika [informacja_da_mieszkancow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2019 13:36 (Barbara Smolik) Raport o stanie gminy: Raport o stanie Gminy i Miasta Janikowo 2018 i iformacja Przewodniczącego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 15:07 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Budowa budynku dworca kolejowego Janikowo wraz z zagospodarowaniem terenu...: Dodanie załącznika [decyzja_janikowo_pkp_cp_2019.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 15:07 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
04 czerwca 2019 15:05 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 15:05 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie załącznika [57.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 15:04 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie załącznika [61.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 15:04 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 15:03 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie załącznika [60.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 15:03 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 15:02 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie załącznika [59.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 15:02 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 15:01 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 15:00 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie załącznika [zadania_inwestycyjne_w_roku_2019__zal_nr_9.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 15:00 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie załącznika [wplywy_i_wydatki_z_oplat_i_kar_za_korzystanie_ze_srodwiska__zal_nr_8. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 14:59 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie załącznika [fundusz_solecki__zal_nr_7.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 14:59 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie załącznika [fundusz_solecki__zal_nr_6.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 14:59 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie załącznika [dotacje_zal_nr_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 14:58 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie załącznika [dotacje_zal_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 14:58 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie załącznika [wydatki_zadzlec_zal_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 14:58 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie załącznika [wydatki_zal_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 14:58 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie załącznika [dochody_zal_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 14:57 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie załącznika [58.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 14:57 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 14:56 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie załącznika [57_zal.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 14:55 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 101014
Realizacja: IDcom.pl