Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

21 grudnia 2018 07:41 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie załącznika [wydatki_z_udzialem_sr_zagran__zal_nr_11.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:41 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie załącznika [zadania_inwestycyjne_w_roku_2018__zal_nr_10.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:41 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie załącznika [wydatki_z_oplat_i_kar_za_korzystanie_ze_srodowiska__zal_nr_9.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:40 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie załącznika [dotacje__zal_nr_8.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:40 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie załącznika [dotacje__zal_nr_7.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:40 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie załącznika [dotacje_podmiotowe_zal_nr_6.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:40 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie załącznika [dotacje_zal_nr_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:40 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie załącznika [wydatki_zadzlec_zal_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:40 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie załącznika [dochody_zadzlec_zal_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:39 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie załącznika [wydatki_zal_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:39 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie załącznika [dochody_zal_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:39 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:38 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie załącznika [9.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:38 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:37 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
21 grudnia 2018 07:37 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
21 grudnia 2018 07:35 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:34 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:33 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie załącznika [8.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:33 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:31 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie załącznika [7.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 07:31 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2018 12:51 (Rafał Bujak) Komunikaty: Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2018: Dodanie załącznika [obwieszczenie_wojewody_031202018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2018 12:51 (Rafał Bujak) Komunikaty: Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2018: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2018 13:29 (Justyna Przybylska) Wykaz spraw: PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2019 R.: Aktualizacja danych sprawy.
19 grudnia 2018 13:28 (Justyna Przybylska) Opłaty i podatki: Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych, podatku...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2018 11:07 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXXVIII/320/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2018 11:06 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2018 11:06 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2018 11:05 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXXVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 14:56 (Barbara Smolik) Imienny wykaz głosowań radnych: III sesja RM-14-12-2018r. - imienne głosowanie radnych: Dodanie załącznika [sesja_iii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 14:56 (Barbara Smolik) Imienny wykaz głosowań radnych: III sesja RM-14-12-2018r. - imienne głosowanie radnych: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 14:03 (Barbara Smolik) Interpelacje radnych: Interpelacje złożone przez radnych Rady Miejskiej w Janikowie na II sesji...: Dodanie załącznika [iiopd.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:52 (Barbara Smolik) Protokoły - sesje: Protokoł obrad II sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 4 grudnia 2018r....: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:51 (Barbara Smolik) Protokoły - sesje: Protokoł obrad II sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 4 grudnia 2018r....: Dodanie załącznika [ii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:50 (Barbara Smolik) Porządek obrad sesji: Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Janikowie zaplanowanej na 27 grudnia...: Dodanie załącznika [porziv.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 09:18 (Rafał Bujak) Dotacje: Podstawowe kwoty dotacji dla przedszkola obowiązaująca od 01.11.2018: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 09:16 (Rafał Bujak) Dotacje: Podstawowe kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych obowiązujące od...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2018 14:30 (Agnieszka Szul-Szuflada) Komunikaty: Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2018 14:25 (Agnieszka Szul-Szuflada) Komunikaty: Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na...: Dodanie załącznika [zawiadomienie_starosty_inowroclawskiego_budowa_garazy_ultopolowa20181 212.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2018 13:44 (Barbara Smolik) Porządek obrad sesji: Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Janikowie zaplanowanej na 14...: Dodanie załącznika [porzadek_iii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2018 14:42 (Barbara Smolik) Interpelacje radnych: Interpelacje złożone przez radnych Rady Miejskiej w Janikowie na II sesji...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2018 14:40 (Barbara Smolik) Interpelacje radnych: Interpelacje złożone przez radnych Rady Miejskiej w Janikowie na II sesji...: Dodanie załącznika [ii4122018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2018 14:02 (Barbara Smolik) Protokoły - sesje: Protokoł obrad I sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 23 listopada...: Dodanie załącznika [protokol_i.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 96432
Realizacja: IDcom.pl