Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

23 listopada 2017 14:14 (Justyna Przybylska) Wykaz spraw: PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2018 R.: Aktualizacja danych sprawy.
23 listopada 2017 14:12 (Justyna Przybylska) Wykaz spraw: PODATEK LEŚNY NA 2018 R.: Aktualizacja danych sprawy.
23 listopada 2017 14:10 (Justyna Przybylska) Wykaz spraw: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 R.: Aktualizacja danych sprawy.
23 listopada 2017 14:09 (Justyna Przybylska) Wykaz spraw: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 R.: Aktualizacja danych sprawy.
23 listopada 2017 14:08 (Justyna Przybylska) Wykaz spraw: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 R.: Aktualizacja danych sprawy.
23 listopada 2017 14:07 (Justyna Przybylska) Wykaz spraw: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 R.: Aktualizacja danych sprawy.
23 listopada 2017 14:06 (Justyna Przybylska) Wykaz spraw: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 R.: Aktualizacja danych sprawy.
23 listopada 2017 14:05 (Justyna Przybylska) Wykaz spraw: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 R.: Aktualizacja danych sprawy.
23 listopada 2017 14:03 (Justyna Przybylska) Wykaz spraw: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 R.: Aktualizacja danych sprawy.
23 listopada 2017 13:03 (Justyna Przybylska) Opłaty i podatki: Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych, podatku...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 11:08 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych...: Dodanie załącznika [rio_001.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 11:08 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych...: Dodanie załącznika [rio.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 11:07 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych...: Dodanie załącznika [siwz_zmieniona.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 11:06 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych...: Usunięcie załącznika [siwz.rtf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 11:04 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych...: Zmiana danych dokumentu. Wyjaśnienia treści SIWZ 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Załacznik Uchwała nr 35/K/2017 z dnia 21.11.2017 RIO (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 09:15 (Agnieszka Szul-Szuflada) Lokalizacja inwestycji celu publicznego: Modernizacai stacji gazowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q = 1600m3/h...: Dodanie załącznika [bip_modernizacja_gaz__cp.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 07:42 (Magdalena Łukaszewska) Obwieszczenia - nieruchomości: Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [zal_nr_1_do_zarz_802017_z_17112017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 07:42 (Magdalena Łukaszewska) Obwieszczenia - nieruchomości: Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_802017_z_17112017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 12:32 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
22 listopada 2017 12:32 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowychw w 2018r.
22 listopada 2017 12:31 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2018r.
22 listopada 2017 12:30 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr XXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr XXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy i Miasta janikowo w 2018r.
22 listopada 2017 12:22 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [248.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 12:22 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 12:21 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [247z.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 12:21 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [247.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 12:20 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 12:19 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [246.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 12:19 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:28 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [245.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:28 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:27 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [244.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:27 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:25 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [243z.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:25 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [243.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:24 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:23 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [2423.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:22 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [xxviii242zal_2kopia_uchwalyprzekazanieskarga_prokuratora_na_uchwale_r egulamin_dost_wody_i_odpr_sciekow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:22 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [xxviii242zal_1skargaprzekazanieskarga_prokuratora_na_uchwale_regulami n_dost_wody_i_odpr_sciekow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:21 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [242u.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:20 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:18 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/241/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [xxviii241program_rewitalizacjizal_p.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:18 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/241/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [241.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:18 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/241/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:16 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [240.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:16 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:15 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/239/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [239.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:15 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/239/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 11:10 (Barbara Smolik) Uchwały: uchwała Nr XXVIII/238/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada...: Dodanie załącznika [wpf_zal_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 83456
Realizacja: IDcom-web.pl