Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

20 lutego 2018 14:46 (Rafał Bujak) Budżet na tok 2018: ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 14 lutego...: Dodanie załącznika [wydatki_z_udzialem_sr_zagran__zal_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 14:46 (Rafał Bujak) Budżet na tok 2018: ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 14 lutego...: Dodanie załącznika [wydatki_zal_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 14:45 (Rafał Bujak) Budżet na tok 2018: ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 14 lutego...: Dodanie załącznika [dochody_zal_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 14:45 (Rafał Bujak) Budżet na tok 2018: ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 14 lutego...: Dodanie załącznika [zarzburmistrza_nr__122018_zm_budzet_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 14:44 (Rafał Bujak) Budżet na tok 2018: UCHWAŁA NR XXX/265/2018 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 2 lutego 2018...: Dodanie załącznika [zadania_inwestycyjne_w_roku_2018_zal_nr_9.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 14:44 (Rafał Bujak) Budżet na tok 2018: UCHWAŁA NR XXX/265/2018 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 2 lutego 2018...: Dodanie załącznika [fundusz_solecki__zal_nr_8.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 14:44 (Rafał Bujak) Budżet na tok 2018: UCHWAŁA NR XXX/265/2018 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 2 lutego 2018...: Dodanie załącznika [fundusz_solecki_zal_nr_7.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 14:44 (Rafał Bujak) Budżet na tok 2018: UCHWAŁA NR XXX/265/2018 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 2 lutego 2018...: Dodanie załącznika [fundusz_solecki_zal_nr_6.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 14:44 (Rafał Bujak) Budżet na tok 2018: UCHWAŁA NR XXX/265/2018 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 2 lutego 2018...: Dodanie załącznika [fundusz_solecki_zal_nr_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 14:43 (Rafał Bujak) Budżet na tok 2018: UCHWAŁA NR XXX/265/2018 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 2 lutego 2018...: Dodanie załącznika [wydatki_zadzlec_zal_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 14:43 (Rafał Bujak) Budżet na tok 2018: UCHWAŁA NR XXX/265/2018 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 2 lutego 2018...: Dodanie załącznika [dochody_zadzlec_zal_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 14:43 (Rafał Bujak) Budżet na tok 2018: UCHWAŁA NR XXX/265/2018 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 2 lutego 2018...: Dodanie załącznika [wydatki_zal_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 14:43 (Rafał Bujak) Budżet na tok 2018: UCHWAŁA NR XXX/265/2018 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 2 lutego 2018...: Dodanie załącznika [dochody__zal_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 14:43 (Rafał Bujak) Budżet na tok 2018: UCHWAŁA NR XXX/265/2018 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 2 lutego 2018...: Dodanie załącznika [uchw_zm_budzet_nr_1__sesja_02022018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 07:35 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 07:35 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 07:35 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 07:35 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 07:35 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera...: Dodanie załącznika [siwz.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 07:34 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera...: Usunięcie załącznika [siwz.rtf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 07:34 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera...: Zmiana danych dokumentu. Wyjaśnienia treści SIWZ (Dokument opublikowany)
19 lutego 2018 12:25 (Mateusz Kalka) Nabór na stanowisko: ZARZĄDZENIE NR 14/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 19 lutego...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_14_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2018 12:55 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera...: Dodanie załącznika [zalacznik_do_umowy_karta_gwarancyjna.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2018 12:55 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera...: Dodanie załącznika [wzor_umowy_zalacznik_nr_6.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2018 12:55 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera...: Dodanie załącznika [zalaczniki_do_siwz_12345.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2018 12:54 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera...: Dodanie załącznika [siwz.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2018 12:42 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy...: Dodanie załącznika [tablica_informacyjna_zalacznik_nr_10.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2018 12:42 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy...: Dodanie załącznika [lawka__zalacznik_nr_9.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2018 12:41 (Grażyna Derkowska) Przetargi: Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy...: Zmiana danych dokumentu. Wyjaśnienia treści SIWZ Załącznik nr 9 i 10 (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 13:55 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr XXX/264/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 lutego 2018r....: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr XXX/264/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo
07 lutego 2018 13:55 (Barbara Smolik) Prawo miejscowe: uchwała Nr XXX/263/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 lutego 2018r....: Skopiowanie wiadomości - uchwała Nr XXX/263/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
07 lutego 2018 13:39 (Rafał Bujak) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 6 lutego...: Dodanie załącznika [112018_zarzadzenie_komisja_sport_2018_nowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 13:39 (Rafał Bujak) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 6 lutego...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 13:38 (Rafał Bujak) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 6 lutego...: Dodanie załącznika [112018_zarzadzenie_komisja_sport_2018_nowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 13:38 (Rafał Bujak) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 6 lutego...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 87812
Realizacja: IDcom-web.pl