Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wniosek:

1. wniosek o wydanie/zmianę/przedłużenie terminu ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 

Załączniki:

 1. kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób ,

 2. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,

 3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

 4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

 5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.

 6. kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy (dot. zmiany zezwolenia)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie

pokój 105 I piętro

Barbara Smolik,

tel. 52 35 14412

Opłaty:

Opłata administracyjna:

 1. za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszar Gminy i Miasto Janikowo (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:

- do 1 roku 50,00 zł

- do 2 lat 75,00 zł

- do 3 lat 100,00 zł

- do 4 lat 125,00 zł

- do 5 lat 150,00 zł,

 

 1. za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 W przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości: 

 1. za zmianę zezwolenia: 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

 2. za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku jego zmiany: 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

 3. za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu: 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia.

 

Za przedłużenie ważności zezwolenia pobiera się opłatę jak za udzielenie zezwolenia.

 

 Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł

Termin i sposób załatwienia:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1265)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia Stronie.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 884
07 lutego 2018 13:50 Barbara Smolik - Aktualizacja danych sprawy.
23 stycznia 2013 08:43 Rafał Bujak - Aktualizacja danych sprawy.
22 stycznia 2013 14:39 Rafał Bujak - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl