Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Janikowo

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wniosek:

  1. wniosek o wydanie/zmianę/przedłużenie terminu ważności zezwolenia na wykonywanie reularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Załączniki:

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:

1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
4) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
5) cennik;
6) wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie

pokój 105 I piętro

Barbara Smolik

tel. 52 35 14412

Opłaty:

Opłata administracyjna:

  1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszar Gminy i Miasto Janikowo (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:

- do 1 roku 100,00 zł

- do 2 lat 150,00 zł

- do 3 lat 200,00 zł

- do 4 lat 250,00 zł

- do 5 lat 300,00 zł,

 

  1. za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 W przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości: 

  • za zmianę zezwolenia: 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

  • za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku jego zmiany: 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

  • za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu: 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia.

 Za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę jak za udzielenie zezwolenia.

 

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł

Termin i sposób załatwienia:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2200 z późn.zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (DZ.U. z 2013r. poz. 913)

3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (DZ.U. z 2015r. poz. 915 z późn.zm.)

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia Stronie.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 932
21 lutego 2018 14:13 Barbara Smolik - Aktualizacja danych sprawy.
21 lutego 2018 14:12 Barbara Smolik - Aktualizacja danych sprawy.
21 lutego 2018 13:55 Barbara Smolik - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl