Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

Wniosek o wpis do CEIDG

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony formularz CEIDG-1

  2. Dowód osobisty (lub paszport) lub inny potweirdzający tożsamość - do wglądu.

  3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2,4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (lub oryginał tego dokumentu do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie
pokój 105 I piętro
Barbara Smolik
tel. 52 35 14412

Opłaty:

BRAK

Termin i sposób załatwienia:

Do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku– czas na wprowadzenie wniosku do systemu CEIDG.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r. poz. 2168 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne informacje:

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:

  1. w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.

  2. bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.

  3. pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Wniosek CEIDG-1 (publikowany na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii)

www.ceidg.gov.pl

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1188
21 lutego 2018 12:12 Barbara Smolik - Aktualizacja danych sprawy.
21 lutego 2018 11:54 Barbara Smolik - Aktualizacja danych sprawy.
21 lutego 2018 11:54 Barbara Smolik - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl