Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

Wniosek o wpis do CEIDG

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony formularz CEIDG-1

  2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.

  3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2,4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (lub oryginał tego dokumentu do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie
pokój 105 I piętro
Barbara Smolik
tel. 52 35 14412

Opłaty:

BRAK

Termin i sposób załatwienia:

Do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku– czas na wprowadzenie przez Urząd Miejski do systemu CEIDG.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz 1447 ze zm.).

  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr. 173 poz. 1808 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Gospodarki).

Inne informacje:

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:

  1. w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.

  2. bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.

  3. pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Wniosek CEIDG-1 (publikowany na stronie Ministerstwa Gospodarki )

www.ceidg.gov.pl

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1128
23 stycznia 2013 08:22 Mateusz Kalka - Aktualizacja danych sprawy.
23 stycznia 2013 08:22 Mateusz Kalka - Aktualizacja danych sprawy.
22 stycznia 2013 14:41 Rafał Bujak - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl