Zgłoszenie zgonu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.

2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport. 

3. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

parter, pok. nr 5

tel 52 35 14 450

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.

Podstawa prawna

- Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., Poz. 1044 ).

- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912)

Inne informacje

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

  • małżonku lub dzieciach zmarłego,

  • najbliższych krewnych lub powinowatych,

  • osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,

  • osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

  • administratorze domu.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2015 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1846
03 stycznia 2020 13:00 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
19 marca 2019 10:41 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy. Uaktualnienie Podstawy Prawnej
07 lutego 2019 14:32 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy.