Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

  • Wniosek o przyjęcie oświadczenia

  • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Oświadczenie można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

parter, pok. nr 5

tel. 52 35 14 450

Opłaty

Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

Opłatę uiszcza się na rachunek Urzędu Miejskiego w Janikowie

nr 97818500060000018520000001

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Janikowem, a wnioskodawca nie dysponuje odpisem aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.

Podstawa prawna

- Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 950 ),

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., Poz. 1044 )

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2015 10:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1206
03 stycznia 2020 12:48 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
19 marca 2019 10:29 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy. Uaktualnienie Podstawy Prawnej
05 marca 2019 13:57 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.