Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6

Pokój nr 101
tel. 052/ 35 14 415

Opłaty

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy.

Termin i sposób załatwienia

Opłatę uiszcza się raz na miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. W przypadku zmiany danych właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany

Podstawa prawna

  • Art. 6n ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz 1439)
  •  Uchwała nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 października 2020r.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2015 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 3240
02 grudnia 2020 08:33 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
02 grudnia 2020 08:33 (Mateusz Kalka) - Usunięcie załącznika.
30 listopada 2020 11:22 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.