PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2020 R.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

osoby prawne - deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

osoby fizyczne- deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6,

pokój 206

Opłaty

 Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020 wynoszą:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 416

 b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 653

 c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 950

 2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 a) o liczbie osi – dwie:

 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 15 ton 1307 zaw. pneumatyczne 950

 - 15 ton i powyżej 1664 zaw. pneumatyczne 1189

 b) o liczbie osi - trzy:

 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 19 ton 1307 zaw. pneumatyczne 980

 - nie mniej niż 19 ton i mniej niż 23 tony 1486 zaw. pneumatyczne 1129

 - nie mniej niż 23 tony i powyżej 2080 zaw. pneumatyczne 1427

 c) o liczbie osi – cztery i więcej:

 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1366 zaw. pneumatyczne 1189

 - nie mniej niż 25 ton i mniej niż 29 ton 2140 zaw. pneumatyczne 1427

 - 29 ton i powyżej 3072 zaw. pneumatyczne 2140

 3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 534

 4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) o liczbie osi – dwie:

 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 1546 zaw. pneumatyczne 1366

 - nie mniej niż 18 ton i mniej niż 31 ton 2199 zaw. pneumatyczne 1784

 - 31 ton i powyżej 2374 zaw. pneumatyczne 1902

 b) o liczbie osi – trzy:

 - nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2199 zaw. pneumatyczne 1784

 - powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 2615 zaw. pneumatyczne 1961

 40 ton i powyżej 3030 zaw. pneumatyczne 2260

 5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 357

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi – jedna:

 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 653 zaw. pneumatyczne 536

 - równej lub wyższej niż 25 ton 1604 zaw. pneumatyczne 833

 b) o liczbie osi – dwie:

 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 1189 zaw. pneumatyczne 833

 - nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony 1546 zaw. pneumatyczne 1011

 - nie mniej niż 33 do 36 ton włącznie 1783 zaw. pneumatyczne 1427

 - powyżej 36 ton 2140 zaw. pneumatyczne 1486

 c) o liczbie osi – trzy:

 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton 1249 zaw. pneumatyczne 950

 - równej lub większej niż 38 ton 1664 zaw. pneumatyczne 1307

 7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 a) mniejszej niż 22 miejsca 713

 b) równej lub większej niż 22 miejsca 1663

 

Termin i sposób załatwienia

Osoby prawne, osoby fizyczne: :

- deklaracje na dany rok podatkowy należy składać w terminie do dnia 15 lutego, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

- obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać bez wezwania - na rachunek gminy, w ratach i terminach:I rata-15 lutego, II rata- 15 września

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 12-01-1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170 ze zm.)

- ustawa z dnia 29-08-1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 poz. 900 ze zm.)

- uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22-11-201 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.2019, poz. 6305)

Tryb odwoławczy

Na wydaną przez organ podatkowy decyzję wymiarową podatku służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno: zawierać zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2015 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 2301
03 stycznia 2020 12:48 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
19 grudnia 2019 10:38 (Justyna Przybylska) - Usunięcie załącznika.
19 grudnia 2019 10:38 (Justyna Przybylska) - Usunięcie załącznika.