Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2. Faktury za zakupiony olej napędowy:

  • dla I transzy – faktury od dnia 1 sierpnia roku poprzedzającego termin złożenia wniosku do dnia 31 stycznia roku za, który powinien być złożony wniosek

  • dla II transzy - faktury od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca roku

w, którym dokonuje się zwrotu akcyzy

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6,

pokój 206

Opłaty:

Zwrot następuje w wysokości  1,00 zł z każdego zakupionego litra oleju napędowego lub biopaliwa

Termin i sposób załatwienia:

I rata – wnioski należy składać w terminie od 01 do 28/29 lutego każdego roku podatkowego, wypłata od 01 do 30 kwietnia

II rata – wnioski należy składać w terminie - od 01 do 31 sierpnia każdego roku podatkowego, wypłata od 01do 31 października

Podstawa prawna:

- ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zmianami)

Tryb odwoławczy:

Na wydaną przez organ podatkowy decyzję wymiarową podatku służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno: zawierać zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2015 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 895
22 marca 2016 11:20 Justyna Przybylska - Dodanie załącznika.
22 marca 2016 11:13 Justyna Przybylska - Usunięcie załącznika.
22 marca 2016 11:13 Justyna Przybylska - Usunięcie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl