ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO OD 2019 R.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2. Faktury za zakupiony olej napędowy:

  • dla I transzy – faktury od dnia 1 sierpnia roku poprzedzającego termin złożenia wniosku do dnia 31 stycznia roku za, który powinien być złożony wniosek
  • dla II transzy - faktury od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca roku w, którym dokonuje się zwrotu akcyzy

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, pokój 206

Opłaty

Zwrot następuje w wysokości  1,00 zł z każdego zakupionego litra oleju napędowego lub biopaliwa. Od 2019 r. przysługuje limit 100 litrów na każdy hektar użytku rolnego.

 

Termin i sposób załatwienia

I rata – wnioski należy składać w terminie od 01 do 28/29 lutego każdego roku podatkowego, wypłata od 01 do 30 kwietnia

II rata – wnioski należy składać w terminie - od 01 do 31 sierpnia każdego roku podatkowego, wypłata od 01do 31 października

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1340 oraz z 2018 r. poz 2244 i 2247)

Tryb odwoławczy

Na wydaną przez organ podatkowy decyzję wymiarową podatku służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno: zawierać zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2015 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1450
29 stycznia 2019 15:20 (Rafał Bujak) - Aktualizacja danych sprawy.
29 stycznia 2019 15:19 (Rafał Bujak) - Aktualizacja danych sprawy.
29 stycznia 2019 08:59 (Justyna Przybylska) - Dodanie załącznika.