Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

PRZYDZIAŁ MIESZKANIA KOMUNALNEGO, SOCJALNEGO LUB ZAMIENNEGO

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo wypełniony wniosek o przydział lokalu komunalnego, socjalnego lub zamiennego

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie ul. Przemysłowa 6,

pokój 104,

telefon: 52 3514421

Termin i sposób załatwienia:

Po zrealizowaniu aktualnej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Uchwała Nr XXVII/205/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 czerwca 2013r.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2015 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1422
16 kwietnia 2015 12:04 Mateusz Kalka - Aktualizacja danych sprawy.
16 kwietnia 2015 12:03 Mateusz Kalka - Dodanie załącznika.
16 kwietnia 2015 12:00 Mateusz Kalka - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl