ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony i podpisany wniosek;

  • Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

  • Plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podanie wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego

  • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu przez Starostę Inowrocławskiego, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;

  • Projekt odbudowy pasa drogowego po robotach rozkopowych;

  • Harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót;

  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę wydanego przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

  • Pełnomocnictwo, jeżeli strona działa przez pełnomocnika (dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Janikowie ul. Przemysłowa 6

pok. 225,

tel. (52) 35 14 416

Opłaty

  • 17,00 zł – opłata za pełnomocnictwo

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2015 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1525
12 września 2018 08:25 (Rafał Bujak) - Dodanie załącznika.
16 kwietnia 2015 13:15 (Mateusz Kalka) - Utworzenie sprawy.