Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

 

3. Wypełniony wniosek

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miejki w Janikowie

 

ul. Przemysłowa 6

 

Sekretariat pok. 115

 

tel. 52 3514411

 

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa 107 zł

konto: Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie Nr 97 8185 0006 0000 0185 2000 0001

 

Termin i sposób załatwienia

 

30 dni w drodze decyzji

 

 

 

 

Podstawa prawna

 

art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2010)

 

Tryb odwoławczy

 

14 dni od daty doręczenia decyzji  służy stronom odwołanie do SKO z pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2019 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 232
19 listopada 2019 12:40 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy.
19 listopada 2019 12:38 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy.
19 listopada 2019 12:36 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy.