Przydział lokalu mieszkaniowego; Najem socjalny lokalu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Prawidłowo wypełniony wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejki w Janikowie

ul. Przemysłowa 6

Sekretariat

tel. 52 3514411

Opłaty

brak opłat

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilneg.

Uchwała nr XXVII 205/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 czerwca 2013 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji Mieszkaniowej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2020 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 145
06 maja 2020 13:54 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy.
06 maja 2020 13:54 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy.
06 maja 2020 13:54 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy.