Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Stanowiska

Jacek Duma

Zastępca Burmistrza

Aleksandra Szczesiak

Sekretarz, Zastępca Kierownika USC, Koordynator Wyborczy

Hanna Kuczyńska

Skarbnik

Danuta Gorczyca

Sekretariat

Barbara Smolik

Biuro Rady Miejskiej, Działalność Gospodarcza. Transport

Rafał Bujak

Obsługa spraw informatycznych

Maria Maciejewska

Windykacja, obsługa mieszkaniowa

Dorota Galikowska

Sprawy Ewidencji Ludności i dowodów osobistych

Ewa Spychalska

Zastępca Głównego Księgowego Budżetu

Izabela Gralik

Wymiar podatków

Kinga Zych

Windykacja

Renata Bernat

Księgowość podatkowa

Alina Lenckowska

Przelewy, VAT

Maria Zięba

Księgowość UM - wydatki

Bożena Giża

Księgowość UM – dochody

Beata Brzezińska

Płace UM

Grażyna Derkowska

Kierownik referatu inwestycyjnno-technicznego

Zbigniew Pyzik

Zastępca kierownika referatu inwestycyjnno-technicznego

Krzysztof Leśniewski

Drogi i oświetlenie

Zbigniew Pokorski

Ochrona środowiska i zieleń miejska

Agnieszka Szulc-Szuflada

Zagospodarowanie przestrzenne i decyzje środowiskowe

Lidia Bykowska

Samodzielne stanowisko do spraw Obrony Cywilnej

Piotr Pełczyński

Sprawy pozyskiwania środków unijnych, obsługi rolnictwa oraz roboty publiczne, interwencyjne i staże

Justyna Przybylska

Wymiar podatków , Archiwum

Magdalena Łukaszewska

Gospodarka nieruchomościami

Izabela Gębarowska

Obieg faktur, odpady komunalne

Justyna Sitko

Zamówienia publiczne

Lena Lipińska

Zastępca Kierownika USC

Roman Kiełb

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ewelina Psuty

Księgowość Inwestycji

Aleksandra Malinowska

Kasa