Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 1245846
Organy: Rada Miejska w Janikowie 216657
Organy: Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo 209382
Osoby: 176858
Rejestr zmian 93165
Redakcja biuletynu 92588
Wykaz spraw 58004
Stanowiska 41632
Statystyka 33178
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 25220
Struktura urzędu: Referaty 22536
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 18280
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 18261
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 16448
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 15981
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 15613
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 15419
Jednostki podległe: Oświata 15329
Struktura urzędu: Organ kontrolno-nadzorczy 15249
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 15203
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 15181
Jednostki podległe: Inne 15018
Jednostki podległe: Gimnazja 14551
Jednostki podległe: Przedszkola 14136
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 13969
Struktura urzędu: Jednostki współpracujące 13649
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 13034
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 12912
Jednostki podległe: Instytucje kultury 12609
Struktura urzędu: Referat Inwestycyjno-Techniczny 7086
Struktura urzędu: Referat Organizacyjny 6825
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 6282
Struktura urzędu: Referat Finansowy 5624
Wykaz spraw: Wydanie dowodu osobistego 4399
Jednostki podległe: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Janikowie 4063
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 3995
Opłaty i podatki: Wzór deklaracji podatku od nieruchomości 3767
Jednostki podległe: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty 3486
Nabór na stanowisko: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy : referenta 3471
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Kołodziejewo 3413
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Broniewice 3123
Opłaty i podatki: Wzór deklaracji podatku leśnego 2995
Opłaty i podatki: Wzór deklaracji na podatek rolny 2878
Jednostki podległe: Gimnazjum w Janikowie 2787
Oświadczenia majątkowe: rok 2017 2711
Jednostki podległe: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie 2674
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Janikowie 2653
Opłaty i podatki: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 2413
Nabór na stanowisko: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2392