Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 1263036
Organy: Rada Miejska w Janikowie 243600
Organy: Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo 230246
Osoby: 176858
Rejestr zmian 95473
Redakcja biuletynu 92884
Wykaz spraw 58497
Stanowiska 42977
Statystyka 34460
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 25474
Struktura urzędu: Referaty 22796
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 18640
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 18369
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 16533
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 16140
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 15687
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 15524
Jednostki podległe: Oświata 15517
Struktura urzędu: Organ kontrolno-nadzorczy 15391
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 15359
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 15322
Jednostki podległe: Inne 15143
Jednostki podległe: Gimnazja 14643
Jednostki podległe: Przedszkola 14232
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 13969
Struktura urzędu: Jednostki współpracujące 13773
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 13034
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 12912
Jednostki podległe: Instytucje kultury 12734
Struktura urzędu: Referat Inwestycyjno-Techniczny 7212
Struktura urzędu: Referat Organizacyjny 6952
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 6690
Struktura urzędu: Referat Finansowy 5744
Wykaz spraw: Wydanie dowodu osobistego 4550
Jednostki podległe: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Janikowie 4328
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 4173
Opłaty i podatki: Wzór deklaracji podatku od nieruchomości 3899
Jednostki podległe: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty 3631
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Kołodziejewo 3583
Nabór na stanowisko: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy : referenta 3569
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Broniewice 3195
Opłaty i podatki: Wzór deklaracji podatku leśnego 3081
Oświadczenia majątkowe: rok 2017 3020
Opłaty i podatki: Wzór deklaracji na podatek rolny 2956
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Janikowie 2911
Jednostki podległe: Gimnazjum w Janikowie 2903
Nabór na stanowisko: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2846
Jednostki podległe: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie 2755
Osoby: Grzegorz Czerwiński 2594