Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 1280647
Organy: Rada Miejska w Janikowie 266443
Organy: Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo 249676
Osoby: 176858
Rejestr zmian 97793
Redakcja biuletynu 93150
Wykaz spraw 59160
Stanowiska 44396
Statystyka 35585
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 26116
Struktura urzędu: Referaty 23180
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 19027
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 18466
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 16646
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 16302
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 15758
Jednostki podległe: Oświata 15713
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 15631
Struktura urzędu: Organ kontrolno-nadzorczy 15558
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 15524
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 15385
Jednostki podległe: Inne 15308
Jednostki podległe: Gimnazja 14770
Jednostki podległe: Przedszkola 14339
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 13969
Struktura urzędu: Jednostki współpracujące 13923
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 13034
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 12912
Jednostki podległe: Instytucje kultury 12874
Struktura urzędu: Referat Inwestycyjno-Techniczny 7369
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 7119
Struktura urzędu: Referat Organizacyjny 7075
Struktura urzędu: Referat Finansowy 5887
Wykaz spraw: Wydanie dowodu osobistego 4707
Jednostki podległe: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Janikowie 4581
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 4286
Opłaty i podatki: Wzór deklaracji podatku od nieruchomości 4040
Jednostki podległe: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty 3783
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Kołodziejewo 3750
Nabór na stanowisko: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy : referenta 3656
Nabór na stanowisko: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 3478
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Broniewice 3336
Oświadczenia majątkowe: rok 2017 3229
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Janikowie 3150
Opłaty i podatki: Wzór deklaracji podatku leśnego 3135
Opłaty i podatki: Wzór deklaracji na podatek rolny 3014
Jednostki podległe: Gimnazjum w Janikowie 3010
Jednostki podległe: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie 2849
Osoby: Grzegorz Czerwiński 2740