Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 1233309
Organy: Rada Miejska w Janikowie 207222
Organy: Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo 199600
Osoby: 176858
Redakcja biuletynu 92444
Rejestr zmian 91300
Wykaz spraw 57400
Stanowiska 40884
Statystyka 32510
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 24965
Struktura urzędu: Referaty 22371
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 18180
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 18072
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 16390
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 15872
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 15550
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 15348
Jednostki podległe: Oświata 15210
Struktura urzędu: Organ kontrolno-nadzorczy 15163
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 15140
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 15085
Jednostki podległe: Inne 14938
Jednostki podległe: Gimnazja 14474
Jednostki podległe: Przedszkola 14057
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 13969
Struktura urzędu: Jednostki współpracujące 13572
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 13034
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 12912
Jednostki podległe: Instytucje kultury 12537
Struktura urzędu: Referat Inwestycyjno-Techniczny 6972
Struktura urzędu: Referat Organizacyjny 6760
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 5962
Struktura urzędu: Referat Finansowy 5555
Wykaz spraw: Wydanie dowodu osobistego 4248
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 3850
Jednostki podległe: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Janikowie 3822
Opłaty i podatki: Wzór deklaracji podatku od nieruchomości 3619
Nabór na stanowisko: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy : referenta 3406
Jednostki podległe: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty 3366
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Kołodziejewo 3321
Jednostki pomocnicze: Sołectwo Broniewice 3045
Opłaty i podatki: Wzór deklaracji podatku leśnego 2937
Opłaty i podatki: Wzór deklaracji na podatek rolny 2772
Jednostki podległe: Gimnazjum w Janikowie 2707
Jednostki podległe: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie 2624
Oświadczenia majątkowe: rok 2017 2560
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Janikowie 2351
Opłaty i podatki: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 2323
Nabór na stanowisko: Burmistrz Gimy i Miasta Janikowo ogłasza listę kandydatów spełniających... 2255